Hem


2-24 mars

INNAN TYSTNADSVALLEN SPRÄNGSD

Att föreställa sig en text nr. 1.
Den konkreta Framställningen i utställningsrummet
är tänkt att bilda en ”mediotop”,
ett kontemplativt område, där syn, hörsel och språk, med enkla medel
kan övergå i varandra, med en inbjudan till möjligheten att de också
kan ”byta plats” med varandra i varseblivningen… Med hjälp av en
rumsligt återgiven musikalisk ljudmiljö, och ett i framställningen
antytt ”mottagningsrum”, möjligen upprättat för någon typ av
”självavläsning”, utrustat med några olika fysiska representationer
av uppmärksamhetens skilda stadier, Inklusive ett litet antal
skriftliga budskap om materiens dubbeltydighet i förhållande till
kroppens utsatthet och överskridande… Sinnenas samverkan
som förutsättning för det noumenala och tvärtom.
Att föreställa sig en text kan då innebära en motsvarighet
till att öppna sig för mellanrummet mellan sinnena och ”lyssna” till
omgivningens berättelser… dess ”mediografi” (skriften i mitten).
”innan tystnadsvallen sprängs”
är en poetisk omvandling av fenomenet med den så kallade ”ljudvallen”
som sprängs när ett objekt färdas snabbare än ljudet.
I fallet med tystnadens motsvarighet, handlar det om att omgivningens
olika ljud gradvis kan börja upplevas som vilande i en större tystnad
och därför bli möjliga att urskilja tillsammans—— likt innehållet i
ord och meningar som uppdagas varefter ögat ser dem—— som om rörelsen,
inför och inom ett ljud stannade upp och omärkligt vidgades,
för att sedan övergå ut i perceptionen av en större omgivning
och en större varseblivning…
Stunden innan tystnadsvallen sprängs kan den närliggande omgivningen
upplevas som obekant, och den omkringvarande rymden som mer bekant…
Denna vertikala mottaglighet kan liknas vid att kroppen vilar
i en luftballong rakt ovanför på hög höjd.
Ljuden blir mindre och mindre avgränsade i takt med att luftens medium
upplevs som påtagligare… Ljudets uppstigande motsvaras av att kroppen
sänks ned till den punkt där vi nu står, sitter eller ligger
och som nu känns mer än bekant…
Skéendet har skrivits in i långtidsminnet…
Ett illuminerat mottagningsrum bakom stängda ögonlock:
Här inne bor föreställningen om att summan av den personliga tidsrymden
kan tas emot och härbärgeras i sin helhet, och att ”början” fortsätter
så länge tidsrymden expanderar, vilket skulle innebära att åldern
ökar samtidigt som ”början” aldrig slutar… Rörelseminnet
möter minnets rörelse i långtidsminnets föreställda rum
samtidigt som ögonen öppnas…
Personligheten möter sin upprinnelse och vad är det då
som skapas—— vad berättade den föreställda texten?
Efter att päronet fallit stiger luftballongen?
Med utgångspunkt i, bland annat, akustiska iakttagelser
utifrån pendelrörelser och dess upplevda uttryck av fixerad
föränderlighet, kan möjligheten infinna sig att ,under vissa
omständigheter, via subjektet, erfara den immateriella position
varifrån ett materiellt objekt kan iakttas som sådant… och även
dess inneboende rörelse tillbaka till, en objektivt materiell position,
där den egna personen också nästan blir till ett vilande objekt…
väntande på att återfinna pendelns uppåtrörelse…
Betydelsens tystnad
Det låter som om någon kommer.
Det ser ut som om någon kommer.
Det känns som om någon kommer.
Känns som tystnad, ser ut som betydelser,
formar en hel gestalt.
Med eller utan vilja. Med eller utan utseende,
som inte vill dig någonting. Du inte vill någonting.
Som om omkring dig, innan ett ljud träder fram
det vore du, som sitter ihop med alla andra:
Mellan det som väntas och det som väntar,
den som kommer, den som kommit, den som inte kommer
förrän du börjat gå din väg genom texten
Lite om upphovspersonen:
Pål Stenqvist har varit aktiv i Visby sedan 2010 med ett oberoende,
personligt (och mestadels underjordiskt) konstnärligt utvecklingsarbete
i syfte att utforma ett framställningssätt för ljud/skulptur/skrift.
Baserat fram till 2017 i Ateljéföreningen Milos dåvarande lokaler
ovanför ÖB i Visby, ibland inbegripande husets och omgivningarnas
ljudmiljö, samt material av där överblivna föremål och inventarier.
Verksamheten innehåller även intuitivt konstruerat musikskapande
också innefattande textkompositioner och hörspel…
Ihållande inspirationskällor har varit och är:
Gaston Bachelard, Ludwig Wittgenstein och framför allt
Nicolai Berdjajev.
Under november 2018 initierade Pål Stenqvist utställningsserien
”Den Okända Konsten” och inledde själv med ljud/skulptur/skrift—
konstellationen ”ogdom Blobons tillhörighet” i Ateljéföreningen Milos
nuvarande lokaler på kopparviksgatan i Visby.
Pål Stenqvist är även improvisatör på slagverk och medlem i duon
Två Cirklar tillsammans med tonsättaren Thommy Wahlström sedan 1999.