Aktuellt på Galleri Gotland


26 maj - 17 juni

Mayumi Okabayashi


” skiftande motsats”

När man tillbringat en tid med en annan person och senare talar om det mötet, märker man att man haft olika minnen av den tiden. Fast över samma sak som man upplevt, har man varseblivit andra saker än den andra. Dessa varseblivningar kan lätt förskjutas eller till och med bli motsatta. När man talar över temat med en annan person, kan bägge försöka vara objektiva, men subjektet förändrar alltid realiteten. Synsättet på det reella ändrar sig från den ståndpunkt man har. Utifrån varje synvinkel kan man ha olika aspekter som missgynnar eller främjar. I vardagen och i de mänskliga relationerna uppkommer oavbrutet sanningar som genast åter förkastas.

Basen för fakta som man lutat sig mot är instabil.
När man betraktar mina bilder föreställer man sig kanske celler/växter, ljus/ skuggor eller andra naturelement.
Dessa skiftande former tillåter en att vara allt eller bara vara däremellan.
Denna rörelse i naturen som t.ex. från cellen till växten och tillbaka, försöker jag fånga upp utan att hålla fast något.
Jag försöker samtidigt avbilda tillståndet och rörelsen, det från varandra drivna och det åter sammankommande och formen däremellan.
Denna instabilitet och tillstånd är för mig två sidor av en medalj och medaljen själv.

Mayumi Okabayashi kom 2006 som stipendiat till Akademie der Künste (Junge Akademie) till Berlin och arbetar där nu med återkommande internationella utställningar.
Innan har hon studerat på Kyoto Seika University japansk formgivning och i Düsseldorf, måleri, installationer och skulptur, bl.a. hos Alfonso Hüppi och Klaus Rinke.

UTSTÄLLNINGAR 2018

Ann Uddin
6 jan - 28 jan

Ida Rödén
3 feb - 25 feb

Moutaz Albachar
3 mars - 25 mars

Henrik Haukeland
31 mars - 22 april

Maude Sundström
28 april - 20 maj

Mayumi Okabayashi
26 maj - 17 juni

Möjligheternas vecka
20 juni - 30 juni

Almedalen
1 juli - 8 juli

Medlemsutställning
14 juli - 5 augusti

Barbro Hedström
11 augusti - 2 september

Staffan Laurin
8 september - 30 september

Jerker Andersson
6 oktober - 28 oktober

Hannah Streefkerk
3 november - 25 november

Xose Luis Otera Bercerra
1 december - 23 december

____________________


Bli medlem i gruppen
Galleri Gotland på Facebook


För inbjudningar till vernissager och liknande information, skicka din e-postadress till info@gallerigotland.se.