Hem

Galleri Gotland har öppnat dörrarna igen!

På grund av Corona stängningen vi har haft är utställningarna förkortat till 2 veckor. Vi håller er uppdaterat via hemsidan, facebook, lokala tidningarna och instagram om det blir vernissage eller ej. Restriktionerna gäller självklart, vi tillåter max. 5 personer i galleriet samtidigt.

12-27 september Carola Edlund



ATT SLÄPPA TAGET…
Handlar om att vara människa.


Att ifrågasätta vår självbild och den vi tror att vi är?!


Carola använder konsten till att öppna upp för dessa samtal med sig själv. Som om verken för henne utgör en nyckel till rummen bortom förstånd och vetande, till en plats för frågor utan svar eller sanningar. Men istället till den egna upplevelsen av att vara  en människa, på sin väg.


Carola beskriver konsten som läkande och terapeutisk, för henne är skapandet en process som erbjuder djupare möten med oss själva.


Carola utgår ifrån sig själv och kroppen i all sin nakenhet, både måleriet och det skulpturala är skildringar av det mänskliga psykets labyrinter.
Kanske kan konsten vara platsen inom var och en av oss, där dom stora existentiella frågorna, om livets mening kan få plats.


Kontakta Carola Edlund 070-7833581
www.edlundcarola.com
carola@lunarplexus.com



Detta är ett upprop om Stödmedlemskap.

Rädda och stötta vårt konstnärsdrivna Galleri Gotland, bli stödmedlem!
Som stödmedlem ger du årligen 500 kr. Pengarna kan du dra av vid köp av konst i galleriet.

Sätt in ditt stöd till Galleriföreningens plugiro 1617584-6, lämna namn, tfn och adress till info@gallerigotland.se .

Galleri Gotland är nu det enda forum för professionella konstnärer och konsten i Visby, med utställningar av samtida konstnärer från Gotland, nationellt och internationellt.

Historiskt har konstnärsföreningen funnits sedan 50-talet tills nu under olika namn. Vi vill kunna fortsätta vår utställningsverksamhet i den enda utställningslokalen mitt i Visby.

Vi tackar för ditt stöd!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Galleriföreningen i Visby