Hem

25 maj – 16 juni

FÄRG KONTRAST OCH VIBRERANDE LJUS
”Som sann skapande humanist har Karin frikostigt delat med sig av sina breda, akademiska kunskaper och erfarenheter sedan mitten av sjuttiotalet. Ständig rörelse och förvandling är påtagliga element i såväl Karins konst som i hennes arbete som konst utvecklare på Dunkers Kulturhus. Som utbildad konstnär, grafisk formgivare, pedagog, konstvetare och designer har Karin påverkat konstlivet i Helsingborg på flera nivåer. Ecco homo, se människan är ett latinskt ledord som passar som hand i handske på Karin Müller Lindbergs produktion, där kärleken till människan och naturen alltid ryms inom ramarna.” så skrev Ann Christine Montelius, journalist.
Min utställning kommer att spänna mellan litet och stort, mellan färgstarkt och grått, mellan kraftfullt och skirt. Rörligt, fladdrande men ändå med ett stilla lugn. Berättande tydlighet spelar med nonfigurativa hemligheter. Min konst är i ständig förvandling. Vardagens analyserande bildminnen i teckningar och foto leder ofta in i övergripande arbetsprocesser. Orden och funderingar kan starta en idé. Skapandets material och metoder höjer mig över vardagens bekymmer och tar mig in i meditativa tillstånd av stilla lycka. De stora frågorna återkommer ständigt. Jag arbetar gärna i samhällsrummet och kommunicerar genom mina konstverk. Barndomens svartvita minnen står mot färgkraftens oerhörda uppstämda vibrerande kraft.
Karin Müller Lindberg
+46 704050802
karinmullerlindberg@gmail.com