2010

26 februari – 20 mars

Channa Bankier

KALLIGRAFIER PÅ LIV OCH DÖD

Purfärskt måleri och en serie nya kalligrafier

Läs artikel om utställningen från Gotlands Tidningar

Channa Bankiers hemsida

26 mars – 17 april

Armin Scholler

Pavel är tillbaka!

Pavel är en blandras mellan hund och något annat, grön i fällen och ganska mänsklig.
Snäll och lekfull, och lite elak ibland. Som sina vänner fågeln Kalim eller flodhästen Elsbeth.

Läs artikel publicerad i Gotlands Tidningar om utställningen. 

23 april – 15 maj

Hanna Stahle

En plats på jorden/A place on Earth

En plats på jorden består av små stycken av landskap, länder, kontinenter eller bara en bit ospecificerad mark. Det är utsågade landstycken som har lånat drag från världsatlasens kartor med symboler för exportvaror och naturtillgångar, men även från pussel, spelplaner och modellvärldar. Varje del bär spår av mänskligt liv och våra olika sätt att förhålla oss till vår omvärld.

Liksom tidigare arbetar jag nu med övergivna miljöer som med sina fragment och symboler antyder förflutna eller förestående händelser. Mycket är nytt men här återkommer också flera teman och objekt från tidigare verk som laddats om i nya relationer.

En plats på jorden är ett arbete som vuxit fram under en treårsperiod, som ett sidoprojekt vid sidan av andra större uppdrag. Det lilla formatet har varit ett sätt att omsätta och gestalta många idéer men ge dem ett gemensamt sammanhang.

Läs artikel publicerad i Gotlands Tidningar om utställningen.

Länk till Hanna Stahles hemsida

21 – 29 maj

Medlemsutställning

SäljbART

Medlemmarna visar konst och konsthantverk i
maxformatet 50x50cm och principen ”Buy and grab” gäller dvs köp
och ta med dig konsten direkt. 

I samband med utställningen arrangerar vi ett seminarium
med flera föreläsare, som handlar om konsten och marknaden ur olika perspektiv. 
Evanemanget görs med stöd av KRO (Konstnärernas Riksorganisation).

4 – 24 juni

Henrik Eriksson

Dark Consumption

”Dark Consumption” är en serie bilder som utgår från ett besök på varuhuset Stockmann i centrala Helsingfors söndagen 14:e februari 2010. Bilderna är handkolorerade färgfotografier. De fotografiska elementen är p.g.a kamerarörelser svåridentifierbara trots att de avbildar alldagliga ting såsom butikshyllor med läderprodukter och fasadens renoveringsarbete. Koloreringen är gjord med pigmentpennor som liknar vanliga tuschpennor och utgörs till stor del av text där konstnären med andra medel än kamerans försöker beskriva samma svårfångade situation: en plats med massiv kommunikation, orkestrerad av marknadsföringslogik, vars budskap trots detta på ett komiskt vis misslyckats med att nå fram till platsens få besökare den dagen.

På utställningen visas också ”it looks like a bit of a lace”, ett arbete med smält aluminium delvis utfört i Visby med generöst stöd från Gotlands Konstskola.

Länk till Henrik Erikssons hemsida

Nadja Ekman, fotografi.
3 – 10 juli

CANDYLAND c/o Gocart Gallery

Medverkande: 
Nadja Ekman, Mattias Larson, Tess Oweson, Jean Ploteau, Andreas Ribbung, Johanna Ringertz

CANDYLAND startades 2004 av tio personer som turas om att bjuda in konstnärer att ställa ut i det lilla galleriet på Gotlandsgatan i Stockholm.
De har även genomfört en rad samarbeten som konstnärsgrupp, bland annat de beryktade överrasknings-bussturerna CandyTour samt gästspel på Moderna Museet och olika konstmässor. Ett pågående samarbete är Global trash – garbage on cotton, ett tio meter långt collage av skräp som sorterats efter färg och bildar ett regnbågsspektrum. Detta har hittills visats i Vilnius och Riga.
När Candyland (uppkallat efter Gotlandsgatan) ”goes Real Candyland” visar några av initiativtagarna för omväxlings skull upp sina egna konstnärskap.

gallerigotland.seglimp.se/candyland

6 – 23 augusti

Windy Fur Rundgren och Dominique Fleury

Brucebostipendiater

Kungl. Konsthögskolans Brucebostipendier ställer ut på Gocart gallery.

27 augusti – 11 september

Patrik Hörberg

”Byggen”

Mina bilder/filmer utgår från inre resor dvs. jag bygger i tanken. Jag har aldrig någon färdig idé på hur det ska sluta utan jag se vad som händer efter vad som byggs upp bräda efter bräda….nya vägar i konstruktionen skapas allt eftersom.

Mina konstruktioner/kojor finner sällan en fungerande helhet utan blir mer en ruin av en utopi…..

Det bygge som presenteras på Gocart är en antydan till något….det kan vara något som varit eller som ska blir….

www.kojor.se

17 – 25 september

Westfahlenstipendiat Lena Buchmann

”Leave no Trace”

2 – 23 oktober

Heli Konttinen

”Sandlådeteorin”

FORSKNINGSCENTRUM FÖR VANLIGA MÄNNISKOR
I oktober kommer Finska konstnären Heli Konttinen tillsammans med forskare till Gocart Gallery med konstprojektet ”sandlådeteorin” som förutom Gotland kommer att genomföras i Finland och på Bali. I projektet använder Konttinen psykologiska tester som används av forskare för att testa moraliska värderingar på vuxna och 4-åringar. Resultatet förmedlas till deltagare direkt efter testet. Det slutförda projektet kommer att publiceras i en bok. 

Projektet genomförs med stöd från: The Kone foundation, National Council of Photographic art, the Arts Council of South–West Finland, Cultural Foundation of South–West Finland, Arts Council of Finland, TOP-fund, AVEK och Visek.

29 oktober – 20 november

Mona Malmström

”S. White gets the picture”

”S. White gets the picture” är en utställning som utgår från en tolkning av 
Sagan om Snövit och de sju dvärgarna. Människan beskrivs ofta som en tolkande varelse. Men om man inte tolkar sig själv och sin omvärld är man bara en varelse då?