Övrigt

Improvisationsduon ”Två cirklar” improviserar till Judith Dekkers utställning ”World peace/ Inner peace”

2 december kl. 19.00

Duon består av Pål Stenqvist (slagverk) och Thommy Wahlström (sopransaxofon)

Gocart Gallery goes Poetry 

Poesofisk afton bland ord och toner, 9 november kl 19

Medlemsmöte 2016
Kallelse från Galleriföreningen till MEDLEMSMÖTE på Go c art galleriet
söndagen den 12 juni, kl 15.00.
Välkomna alla medlemmar i GoCArt och KRO/KIF, nya och gamla!

Konsten att lyckas med den offentliga konsten

SEMINARIUM
En heldag om den offentliga konsten i ett regionalt perspektiv.
Hölls den 10 februari 2011 kl 8.30-16.00

BAKGRUND
Gotland blir en egen region och mycket inom konst och kultur kommer att organiseras om. Därför är det viktigt att veta vad vi vill med den offentliga konsten och hur den ska organiseras och utvecklas. På förmiddagen får vi ta del av olika exempel på verk, arbetssätt och organisation genom inbjudna gäster från Statens konstråd och Västerbottens läns landsting och Gotlands kommun.
Förmiddagen bildar en gemensamm plattform för eftermiddagens diskussioner, som delvis sker i grupper och efter specifika frågeställningar. Resultatatet kommer att sammanställas för att kunna utgöra grunden till ett utvecklingsförslag.

INBJUDNA/ MEDVERKANDE
Konstnärer och konsthantverkare, konstkonsulenter, Konstmuseets personal, kulturpolitiker i konstkommité och kultur- och fritidsnämnd, tjänstemän på Kultur- och fritidsförvaltningen och Sammhällsbyggarförvaltningen.

ARRANGERAS AV
Gocart Gallery/ Galleriföreningen och KRO/ KIF på Gotland. 
Med stöd från KRO/ KIF:s riksorganisationer, Konstkonsulenten på Gotlands Museum och Gotlands kommun.

Supermarket Meetings 2010

Representanter från galleriet åker till Stockholm och deltar i Supermarket Meetings den 19-21 februari. Vi ska nätverka, dela med oss av och lyssna på andras erfarenheter kring konstnärsdriven galleriverksamhet. 19-21 februari 2010