Om oss

Tyvärr är Galleri Gotland stängt från och med januari 2021 och föreningen är vilande.

Galleri Gotland är ett utställningsrum i centrala Visby för den samtida konsten. Galleriets målsättning är att visa samtida konst och söka skapa nyfikenhet och intresse kring densamma. Vår ambition är att inte bara visa samtida konst från Gotland utan även att bjuda in konstnärer från övriga Sverige och utlandet. Vi är öppna för olika typer av utbyten och samarbeten.

Galleri Gotland drivs av Galleriföreningen på Gotland, en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, där flertalet är medlemmar i KRO/KIF. Föreningen välkomnar också andra att söka medlemskap. 

En vald styrelse ansvarar för verksamheten rörande utställningar och drift. 
Verksamheten stöds ekonomiskt av Gotlands kommun.

Är du intresserad av vår verksamhet och vill veta mer, kontakta oss gärna: info@gallerigotland.se

Vill du komma i kontakt med styrelsen kontaktar du oss här: styrelsen@gallerigotland.se